wtorek, 8 listopada 2016

CO ROBIĆ JEŚLI OTRZYMAŁEŚ POZEW Z FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO LUB NAKAZ Z SĄDU?

Bardzo często mam do czynienie z sytuacją, gdy ktoś kilka lat temu wziął drobną pożyczkę, podpisał umowę z telewizja kablową lub umowę z firmą świadczącą usługi telefoniczne, a obecnie zgłaszają się do nas firmy o niezwykle skomplikowanej nazwie typu Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Fundusze sekurytyzacyjne to podmioty, których działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu wierzytelności od innych podmiotów jak na przykład banki, operatorzy telefonii komórkowych, dystrybutorzy energii. Przykładowe fundusze sekurytyzacyjne, to:
·         Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         ProCollect Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Pełny wykazy tych funduszy znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html

Odpowiedź na pozew należy złożyć do sądu, z którego otrzymaliśmy pozew. W piśmie dołączonym do pozwu sąd może nas zobowiązać do złożenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni. Najpierw jednak fundusz wzywa nas do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W tej sytuacji należy od razu skontaktować się z prawnikiem, który oceni sytuację i podpowie stosowne działanie.

Po  wezwaniu, z sądu możemy otrzymać nakaz zapłaty. Fundusze Sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne najchętniej korzystają z Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Nakazy w tym postępowaniu wydaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie - VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin 

Wtedy również jest 14 dni na odwołania się od takiego nakazu.

Bardzo często zdarza się, że należność jest przedawniona. Fundusz może jednak ją dochodzić bowiem  przedawnienie sąd bada jedynie na zarzut podniesiony przez dłużnika.
Bywa tez często, iż przy zakupie starych wierzytelności trudno jest w ogóle ustalić na jakiej podstawie zaciągnięto dług. Tak więc w wielu tych sprawach istnieje możliwość korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz dłużnika.

Jeżeli otrzymali Państwo pozew lub nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego lub firmy windykacyjnej i nie zgadzają się z nim, chętnie pomogę.

Brak komentarzy: