wtorek, 7 lipca 2015

Państwo związkowe jako podmiot prawa międzynarodowego


Spis treści mojej publikacji

1.    Wstęp.................................................................................................................... 2
1.1  Problematyka federalizmu w prawie międzynarodowym...................... 2

2.    Charakterystyka państwa federalnego........................................................ 4
2.1  Rys historyczny............................................................................................ 4
2.2  Pojęcie państwa federalnego w prawie międzynarodowym................ 6

3.    Suwerenność w państwie federalnym....................................................... 11
3.1  Uprawnienie kompetencyjne.................................................................. 11
3.1.1     Teoria podziału suwerenności...................................................... 13
3.1.2     Teoria niepełnej suwerenności..................................................... 14
3.1.3     Teoria suwerenności państwa federalnego................................ 15
3.1.4     Teoria zupełności porządku konstytucyjnego............................ 16
3.1.5     Próba rozwiązania problemu suwerenności w państwie federalnym - zasada współsuwerenności........................................................................ 18
3.2     Kryteria suwerenności.............................................................................. 20
3.2.1     Kryterium „suwerenności zewnętrznej"....................................... 21
3.2.2     Kryteria „suwerenności wewnętrznej".......................................... 24
3.2.3     Kryterium wykonywania władzy publicznej................................ 25

4.    Tzw. prawa zasadnicze państwa federalnego i podmiotów składowych w aspekcie prawa międzynarodowego              publicznego.................................................. 27
4.1  Wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju............................................ 28
4.1.1     Kompetencja federacji..................................................................... 29
4.1.2     Wpływ uprawnień do wypowiadania wojny na strukturę państwa federalnego   31

4.2 Stosunki z zagranicą........................................................................................ 32
4.2.1     Zdolność traktatowa........................................................................ 32
4.2.2     Prawo legacji.................................................................................... 43

5.    Pozycja podmiotów składowych w systemie federalnym................... 47
5.1  Charakter norm określających pozycję części składowych federacji....... 50
5.2  Prawnoustrojowe gwarancje nienaruszalności interesów państw składowych        52
5.2.1     Nienaruszalność granic państw składowych......................................... 53
5.2.2     Zależność zmiany konstytucji od zgody podmiotów federacji............. 55
5.2.3     Wpływ na decyzje rządu federalnego...................................................... 57
5.2.4     Sądowa kontrola zgodności ustaw federalnych i państw sfederowanych z konstytucją........................................................................................................................ 63
5.2.5     Konstytucyjne określenie przesłanek dopuszczających ingerencję federacji w sprawy stanów........................................................................................................... 71
5.2.6     Prawo secesji............................................................................................... 73

6.    Odpowiedzialność międzynarodowa w państwie federalnym........... 79

Brak komentarzy: