piątek, 25 maja 2018

POMOC FIRMOM TRANSPORTOWYM W SPRAWACH MANDATÓW W NIEMCZECH


 Sprawdzanie prawidłowości nakładanych,  składanie zażaleń, uzyskanie niezbędnych zaświadczeń
Bardzo ważna sprawą , a często nie rozumianą przez obcokrajowców w Niemczech, jest to, że kierowca i / lub pracodawca nie płacą od razu mandatu, ale kaucję w wysokości maksymalnego mandatu za naruszenie.
Kara zostanie określona decyzją miesiąc później przez właściwą, zazwyczaj  przez administrację miejską lub regionalną, lub przez przedstawicielstwo BAG (Ministerstwo Transportu Samochodowego).  W postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość wypowiedzenia się w sprawie i odwołania od kary. Jeśli nie będziemy zgadzali się z decyzją, sprawa trafi do sądu.
Istnieje kilka sposobów na obniżenie kwoty grzywny lub jej oprotestowanie z przyczyn faktycznych lub formalnych, ponieważ problemy często wynikają z powodu nieporozumień.
Pomoc, którą możemy zaoferować naszym klientom:
- podejmujemy kontakt z władzami
- sprawdzamy autentyczność i prawidłowość wymierzonych kar
- składamy odwołania w sprawie nałożonych grzywien
- pomagamy zwolnić  zatrzymane pojazdy
- pozyskujemy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty dla firm ubezpieczeniowych i sądów
- Dostarczyć podstawowe informacje na temat niemieckich przepisów ruchu drogowego.

wtorek, 8 listopada 2016

CO ROBIĆ JEŚLI OTRZYMAŁEŚ POZEW Z FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO LUB NAKAZ Z SĄDU?

Bardzo często mam do czynienie z sytuacją, gdy ktoś kilka lat temu wziął drobną pożyczkę, podpisał umowę z telewizja kablową lub umowę z firmą świadczącą usługi telefoniczne, a obecnie zgłaszają się do nas firmy o niezwykle skomplikowanej nazwie typu Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Fundusze sekurytyzacyjne to podmioty, których działalność opiera się przede wszystkim na skupowaniu wierzytelności od innych podmiotów jak na przykład banki, operatorzy telefonii komórkowych, dystrybutorzy energii. Przykładowe fundusze sekurytyzacyjne, to:
·         Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
·         Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
·         ProCollect Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Pełny wykazy tych funduszy znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html

Odpowiedź na pozew należy złożyć do sądu, z którego otrzymaliśmy pozew. W piśmie dołączonym do pozwu sąd może nas zobowiązać do złożenia odpowiedzi w terminie 2 tygodni. Najpierw jednak fundusz wzywa nas do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W tej sytuacji należy od razu skontaktować się z prawnikiem, który oceni sytuację i podpowie stosowne działanie.

Po  wezwaniu, z sądu możemy otrzymać nakaz zapłaty. Fundusze Sekurytyzacyjne oraz firmy windykacyjne najchętniej korzystają z Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Nakazy w tym postępowaniu wydaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie - VI Wydział Cywilny, ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin 

Wtedy również jest 14 dni na odwołania się od takiego nakazu.

Bardzo często zdarza się, że należność jest przedawniona. Fundusz może jednak ją dochodzić bowiem  przedawnienie sąd bada jedynie na zarzut podniesiony przez dłużnika.
Bywa tez często, iż przy zakupie starych wierzytelności trudno jest w ogóle ustalić na jakiej podstawie zaciągnięto dług. Tak więc w wielu tych sprawach istnieje możliwość korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz dłużnika.

Jeżeli otrzymali Państwo pozew lub nakaz zapłaty od funduszu sekurytyzacyjnego lub firmy windykacyjnej i nie zgadzają się z nim, chętnie pomogę.

środa, 9 grudnia 2015

Co można podzielić ?

Na wykładach z procedury cywilnej uczono nas, że do sądu można wystąpić z każdym pozwem, nawet najmniej realnym np. o wydanie pegaza,który wszak jako zwierzę mityczne poza baśniami nie występuje. Niektórzy stosują tę zasadę jednak dosłownie. W czasie swojej wieloletniej praktyki sędziego i adwokata, spotkałem się z wieloma sytuacjami, które wydawałyby się niemożliwe, aby miały naprawdę miejsce. Tym, którzy nie wierzą, łatwo sprawdzić to w aktach spraw sądów w Poznaniu i Krotoszynie, w których miały one głównie miejsce….
   


Sprawa dotyczyła podziału majątku wspólnego…. Sprawa dobiegała do końca, udało mi się podzielić wszystkie składniki majątku wspólnego….Pozostało 5 słoików kompotów. Z czym były kompoty, niestety już nie pamiętam. Zaciekłość stron była tego stopnia, że żadna nie chciała ustąpić. Zaproponowałem więc, że dokonam podziału w ten sposób, iż każda ze stron dostanie po 2 słoiki. Natomiast w celu podziału piątego słoiczka, odraczam rozprawę i na kolejny termin każda strona powinna przyjść z własnym słoiczkiem, spornym kompotem oraz łyżeczką, którą będę przekładać zawartość niepodzielnego słoika. Na szczęście, do kolejnego terminu  rozprawy nie doszło – wnioskodawca zrzekł się spornego słoiczka i sprawę mogłem zakończyć… 
Długie lata myślałem, że taki podział nie powtórzy mi się więcej. I oto niedawno występując w roli pełnomocnika jednej ze stron, uczestniczyłem w podobnej sprawie o podział majątku wspólnego. Uczestnik postępowania, na pytanie co prócz mieszkania jest do podziału,odpowiada sędziemu, że są tam dwa tapczany, dywany, żyrandole, krzesła, zastawa obiadowa, pościel, garnki, sztućce, szklanki, firlejki… Młody sędzia nieobyty z gwarą poznańską, zapytuje co to takiego firlejka…. Podsądny zacierając w charakterystyczny sposób ręce, powiada że to takie coś, którym w ten oto sposób kręci się w garnku…. Na to sędzia powiada, że przykro mu, ale póki co nie jest w stanie owego ruchu dłońmi zapisać do protokołu rozprawy… Idąc tym tropem, na targu zainteresowałem się drewnianymi firlejkami, aby mieć ewentualny pogląd co do ich wartości. Nową firlejkę można nabyć za 3 złote. Natomiast sporne firlejki były używane, 10-letnie. Powstaje zatem pytanie, czy ich wartość powinna być obniżona, a może z uwagi na „zabytkowy” charakter podwyższona ? Niestety znowu nie doszło do odpowiedzi na kluczowe pytanie, bowiem w ostatecznym rozrachunku pan  i tym razem jak przystało na dżentelmena, zrezygnował z dzielenia firlejek….

  • kwirlejka powsz. [mątewka]: Kwaśne mlyko to ino tóm kwirlejkóm tak, tak… sie kryńciło. Inform. Kwiyrlejkóm to moja żóna, jak tak sos robiła, to tóm kwyrlejkóm tak kwiyrlała (http://www.poznan.pl/mim/slownik/)

wtorek, 7 lipca 2015

Państwo związkowe jako podmiot prawa międzynarodowego


Spis treści mojej publikacji

1.    Wstęp.................................................................................................................... 2
1.1  Problematyka federalizmu w prawie międzynarodowym...................... 2

2.    Charakterystyka państwa federalnego........................................................ 4
2.1  Rys historyczny............................................................................................ 4
2.2  Pojęcie państwa federalnego w prawie międzynarodowym................ 6

3.    Suwerenność w państwie federalnym....................................................... 11
3.1  Uprawnienie kompetencyjne.................................................................. 11
3.1.1     Teoria podziału suwerenności...................................................... 13
3.1.2     Teoria niepełnej suwerenności..................................................... 14
3.1.3     Teoria suwerenności państwa federalnego................................ 15
3.1.4     Teoria zupełności porządku konstytucyjnego............................ 16
3.1.5     Próba rozwiązania problemu suwerenności w państwie federalnym - zasada współsuwerenności........................................................................ 18
3.2     Kryteria suwerenności.............................................................................. 20
3.2.1     Kryterium „suwerenności zewnętrznej"....................................... 21
3.2.2     Kryteria „suwerenności wewnętrznej".......................................... 24
3.2.3     Kryterium wykonywania władzy publicznej................................ 25

4.    Tzw. prawa zasadnicze państwa federalnego i podmiotów składowych w aspekcie prawa międzynarodowego              publicznego.................................................. 27
4.1  Wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju............................................ 28
4.1.1     Kompetencja federacji..................................................................... 29
4.1.2     Wpływ uprawnień do wypowiadania wojny na strukturę państwa federalnego   31

4.2 Stosunki z zagranicą........................................................................................ 32
4.2.1     Zdolność traktatowa........................................................................ 32
4.2.2     Prawo legacji.................................................................................... 43

5.    Pozycja podmiotów składowych w systemie federalnym................... 47
5.1  Charakter norm określających pozycję części składowych federacji....... 50
5.2  Prawnoustrojowe gwarancje nienaruszalności interesów państw składowych        52
5.2.1     Nienaruszalność granic państw składowych......................................... 53
5.2.2     Zależność zmiany konstytucji od zgody podmiotów federacji............. 55
5.2.3     Wpływ na decyzje rządu federalnego...................................................... 57
5.2.4     Sądowa kontrola zgodności ustaw federalnych i państw sfederowanych z konstytucją........................................................................................................................ 63
5.2.5     Konstytucyjne określenie przesłanek dopuszczających ingerencję federacji w sprawy stanów........................................................................................................... 71
5.2.6     Prawo secesji............................................................................................... 73

6.    Odpowiedzialność międzynarodowa w państwie federalnym........... 79

wtorek, 12 sierpnia 2008

SPRAWY RODZINNE, ROZWODOWE I MAJĄTKOWE

SPRAWY RODZINNE I MAJĄTKOWE

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego, w tym zwłaszcza dotyczących problematyki prawnej związanej z rozwodami i separacją.

W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku bądź pozwu do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od ponad 25 lat i ma za sobą doświadczenie sędziego, radcy prawnego i adwokata wykonującego zawód w Zespole Adwokackim. W swojej wieloletniej praktyce karierze prawniczej ma również doświadczenie wyniesione z pracy sędziego m.in. w wydziale rodzinnym, orzekając w sprawach rozwodowych, rodzinnych, majątkowych i innych. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

RODZAJE PROWADZONYCH SPRAW RODZINNYCH I MAJĄTKOWYCH:

1. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa

- separacja i rozwód
- uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego.

2. Sprawy majątkowe

- podział majątku wspólnego,
- ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,
- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
- pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
- zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
- zniesienie wspólności ustawowej,
- umowy majątkowe małżeńskie.

3. Sprawy związane z alimentami

- dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/na małżonka,
- podwyższanie/obniżanie alimentów,
- wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny,
- wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
- stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
- wystąpienie o uchylenie klauzuli wykonalności wyrokowi alimentacyjnemu,
- zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
- alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu,
- wypłacanie wynagrodzenia za pracę drugiemu małżonkowi,
- umowy alimentacyjne.

4. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

- przyznanie władzy rodzicielskiej,
- pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie kontaktów,
- rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
- wydanie dziecka,
- zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,
- powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
- zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,

5. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka

- ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów (badania DNA),
- ustalenie macierzyństwa,
- uznanie dziecka,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- zaprzeczenie macierzyństwa,
- unieważnienie uznania dziecka,
- nadanie nazwiska ojca,
- zmiana nazwiska

6. Sprawy związane z adopcją, opieką i kuratelą, ubezwłasnowolnieniem

MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE ZA GRANICĄ

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, iż sprawy małżeńskie należą do jurysdykcji krajowej w przypadkach gdy chociaż z małżonków posiadał obywatelstwo polskie lub żadnego z jednoczesnym miejscem zamieszkania na terenie RP ( art. 1100 kpc )

Oznacza to, iż z pozwem o rozwód można wystąpić, w wymienionych przypadkach, do sądu polskiego lub zagranicznego. To kwestia wyboru osoby zainteresowanej.

Pozew o rozwód wnieść należy do właściwego miejscowo Sądu:

* okręg sądu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków
* okręg sądu zamieszkania strony pozwanej
* okręg sądu zamieszkania strony wnoszącej powództwo

Wnosząc takie powództwo należy określić czy życzymy sobie, aby sąd orzekł o winie, określić sytuację majątkową ( wspólność, rozdzielność, majątek odrębny ),m oczywiście w przypadku gdy są dzieci - należy zwrócić szczególną uwagę na ich sytuację. Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem, gdyż w razie posiadania tylko i wyłącznie jednej nieruchomości oraz braku perspektyw na oddzielne mieszkanie, sąd może pomimo rozwodu stworzyć sytuacje, w której rozwiedzeni będą mieszkać pod jednym dachem.

Powództwo powinno być poparte jak największą ilością poważnych dowodów : dokumentów, zeznań świadków, członków rodziny, sąsiadów, znajomych ,gdyż sądy nie dają rozwodów z błahych powodów.

Sąd może uznać, iż dany przypadek nadaje się do mediacji i wtedy można wybrać mediatora lub zostanie on przydzielony. Dowody , na których oparty będzie pozew oraz dobro dzieci małoletnich są w przypadku rozwodu kluczowymi kwestiami.

Najlepszym wyjściem będzie pomoc udzielona przez prawnika i tym właśnie się zajmujemy, pomagamy bronić się jak i atakować. Zapewniamy kompleksową obsługę sprawy od samego pomysłu o rozwodzie do uśmiechu po podziale majątku.

Przyjmujemy zlecenia związane z uznawaniem wyroków zagranicznych, reprezentujemy klienta w każdym przypadku dotyczącym rozwodu. W myśl art. 1145 kpc należy złożyć odpis orzeczenia sądu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem oraz stwierdzeniem jego prawomocności.

Żadne, nawet najbardziej skomplikowane losy małżeńskie nie są nam straszne. Doświadczenie oraz poważne podejście do klienta dają pewność profesjonalizmu naszych usług, a w konsekwencji zadowolenie klientów.

Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi w kraju i za granicą, co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Prowadzimy również inne rodzaje spraw - pełna informacja na stronie Kancelarii: www.philips.priv.pl